Amdanom Ni

Cwrdd â'r tîm

 • N’famady Kouyaté

  Cyfarwyddwr Artistig a Phrif Swyddog Gweithredol ar y cyd
  N'famady Kouyaté yw ein cyfarwyddwr artistig a phrif gerddor egnïol o Gini, Gorllewin Affrica. Tarddiad Malinké, wedi'i eni i deulu griot / djeli; lle mae gan y djeli gyfrifoldeb etifeddol am warchod diwylliant traddodiadol Mandingue trwy rannu rhythmau, caneuon a straeon hynafol. Mae N'famady yn feistr balafonydd, canwr, offerynnwr taro, aml-offerynnwr, a sylfaenydd Les Héritiers du Mandingue (grŵp ymasiad traddodiadol Mandingue-modern yn Guinea). Mae N'famady bellach yn preswylio yng Nghaerdydd, Cymru ac wedi bod yn gweithio ar nifer o brosiectau cerdd unigol a chydweithredol, yn ogystal ag arwain gweithdai cerdd cyfranogol. Yn ystod yr hydref / gaeaf 2019/20 aeth ar daith o amgylch y DU ac Iwerddon yn cefnogi Gruff Rhys ar ei taith albwm Pang
 • Cathryn McShane-Kouyaté

  Rheolwr Gyfarwyddwr a Phrif Swyddog Gweithredol ar y cyd
  Mae Cathryn McShane yn fwyaf adnabyddus fel dehonglydd Iaith Arwyddion Prydain-Cymraeg-Saesneg sydd wedi gweithio ar y sgrin ond hefyd ym myd y theatr, gan ddehongli a pherfformio cynyrchiadau theatr cyfrwng Cymraeg yn rheolaidd gan Theatr Genedlaethol Cymru a Frân Wen. Mae Cathryn hefyd wedi chwarae rhan helaeth yn y celfyddydau cymunedol (yn enwedig carnifal) fel dawnsiwr, gwneuthurwr, a chydlynydd gorymdaith - gan gynnwys Carnifal y Mor i agor yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mae Caerdydd yn 2018. Dechreuodd Cathryn trwy ymgymryd â. rôl rheolwr prosiect ar gyfer The Successors of the Mandingue yn 2019 a llwyddodd i reoli nifer o brosiectau a ariannwyd gan grant gan Gyngor y Celfyddydau, yn ogystal â rhaglenni a mentrau gweithdy celfyddydau cymunedol.
 • Keith Murrell - long grey beard in grey beret and black duffel coat against a block red background

  Keith Murrell

  Cyfarwyddwr a Chynhyrchydd Creadigol
  Mae Keith Murrell yn ymarferydd a threfnydd celf rhyngddisgyblaethol sydd â hanes helaeth o ddatblygu prosiectau a mentrau cymunedol: Cyfarwyddwr Creadigol Cymdeithas Celfyddydau a Diwylliant Butetown (BACA) ar hyn o bryd a threfnydd arweiniol Carnifal Butetown.
 • Elaine Randall

  Cyfarwyddwr a Chynghorydd Busnes
  Mae Elaine Randall yn gynghorydd busnes profiadol ac achrededig sydd wedi gweithio yn y sector dielw ac elusennol ers blynyddoedd lawer - o'r Prif Swyddog Gweithredol i ymgynghoriaeth datblygu busnes. Mae hi wedi eistedd ar fwrdd llawer o sefydliadau lleol gan gynnwys Undeb Credyd Bryste; Ers Rhwydwaith Gweithredu Rhieni; Tribe of Doris ac Elusen Ieuenctid Imayla. Mae Elaine hefyd yn mwynhau datblygu eiddo gyda phortffolio o eiddo yn Ne Cymru. Mae Elaine yn rhannu ei bywyd gyda dau o blant genedigaeth a sawl plentyn maeth yn ofalwr maeth am dros 15 mlynedd ac yn cefnogi dros 40 o bobl ifanc; mamau a'u babi ar gyfer yr awdurdod lleol. Mae cariad Elaine at ddawns a cherddoriaeth wedi ei gweld yn teithio mor dde America, Affrica, a’r Caribî i brofi ei nwydau o lygad y ffynnon, ac o ystyried ei pherfformiad a’i phrofiad rheoli gŵyl a digwyddiad.
 • Emily Agbaso headshot

  Emily Agbaso

  Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol
  Arweiniodd taith Emily Agbaso i Gymru pan oedd hi'n 16 oed, lle darganfu gymuned fywiog a lle i'w alw'n gartref. Dros y blynyddoedd, blodeuodd yr hyn a oedd yn teimlo fel lle unig i ddechrau, heb yn adnabod neb, i gysylltiadau â phobl ac achosion ysbrydoledig, gan danio ei chariad at Gymru. Gyda gradd Meistr mewn Rheoli Twristiaeth a Lletygarwch Rhyngwladol yn ddiweddar ynghyd â gradd mewn Rheolaeth Ryngwladol Marchnata Busnes, mae Emily yn cael ei gyrru gan ei hangerdd dros greu cynnwys deniadol a hyrwyddo profiadau bythgofiadwy. Mae Emily wrth ei bodd yn helpu i hysbysu cyfuniad Affro Gymreig The Successors of the Mandingue o brofiadau cerddoriaeth ryngweithiol, perfformiadau, gweithdai a phrosiectau cydweithio i bobl yng Nghymru a ledled y byd.
 • Paul Fordham headshot

  Paul Fordham

  Rheolwr Datblygu Busnes
  Mae Paul Fordham wedi bod yn ymwneud â chyflwyno cerddoriaeth ers 25 mlynedd gyda phrofiad yn cyffwrdd â bron pob agwedd ar gael cerddoriaeth allan i'r cyhoedd. O ddechreuadau fel DJio mewn clybiau a radio cymunedol yn y 90au symudodd Paul ymlaen i raglennu lleoliadau a theithiau. Arweiniodd ei arbenigedd mewn cerddoriaeth y tu allan i orllewin y byd iddo sefydlu consortia teithiol a sicrhau cytundebau rhaglennu gyda neuaddau cyngerdd mawr, a gwyliau yn ogystal â rheolaeth mewn datblygu cerddoriaeth a theatr. Yn y 2000au sefydlodd ei asiantaeth datblygu cerddoriaeth ei hun i archwilio cerddoriaeth lai adnabyddus fel artistiaid o Cape Verde a Somalia, gan ddod ag artistiaid i'r DU a lleoliadau mor amrywiol â neuaddau pentref a'r Royal Festival Hall. Roedd yn gyfarwyddwr sefydlu Bristol Music Trust ac mae’n falch o fod yn un o’r aelodau bwrdd a benderfynodd ailenwi’r Colston Hall, a adwaenir bellach fel y Bristol Beacon.
 • Naomi Reid pictured in white top with blue design, hoop earrings, long necklace, glasses and curly long red hair

  Naomi Reid

  Rheolwr Prosiect Dathliad Cymru-Affrica
  Yn wreiddiol o Sir Amwythig, treuliodd Naomi 17 mlynedd yn Llundain ac mae bellach wedi’i lleoli yn Sir Gaerfyrddin lle mae’n byw gyda’i phartner a’i mab ifanc. Mae ganddi dros 22 mlynedd o brofiad yn y sector dielw a’r diwydiant cerddoriaeth, gan arbenigo mewn rheoli digwyddiadau, cyfathrebu, rheoli prosiectau a swyddfa a rheoli artistiaid. Roedd Naomi gyda chorff anllywodraethol menywod Affricanaidd FORWARD (yn gweithio i roi terfyn ar drais yn erbyn merched/menywod Affricanaidd) yn gweithio mewn gwahanol alluoedd o Ymddiriedolwr i Reolwr Cyfathrebu a Digwyddiadau, yma defnyddiodd ei hangerdd dros y celfyddydau i sefydlu Musicians Unite to End Female Genital Mutilation (MUTEFGM) ac Artistiaid yn Uno i Derfynu prosiectau FGM a oedd yn cynnwys teithio Dobet Gnahore o Cote D'Ivoire a’r artist 'blues' o’r UD Corey Harris. Mae hi wedi gweithio’n bennaf gyda’r alltudion Affricanaidd yn y DU/Ewrop ac ar brosiectau yn Nhanzania, Sierra Leone, Ghana a Nigeria. Mae Naomi yn rhedeg ei sefydliad celfyddydol ei hun Chanya Culture Promotions sy’n cefnogi cerddorion/artistiaid Affricanaidd gydag elfen newid gymdeithasol yn eu gwaith.
 • Teejay's profile pic

  Tijesunimi Olakojo

  Cynorthwyydd Gŵyl a Chydlynydd y Sioe Ffasïwn Dathliad Cymru-Affrica
  Mae Tijesunimi (Teejay) yn actor, model, dawnsiwr Bàtá, cerddor, a chyfarwyddwr theatr. Mae hi'n angerddol am gynrychioli a chynnwys pobl du creadigol mewn adloniant. Mae hi wedi gweithio gyda sefydliadau fel Oasis Caerdydd, Comic Relief, Theatr y Sherman, Gŵyl Ffilm Watch Africa, The Creative Plug Cymru, Panel Ymgynghorol Is-Sahara, a Chippy Lane Productions. Mae ganddi nodweddion byd-eang ar BBC Radio II (Y Deyrnas Unedig), Karuna Himalaya (Nepal), Maxi Magazine (Los Angeles, UDA), Arddangosfa Gymreig Affrica (Caerdydd), Arcade Fashion Week (Nigeria), The Eye International Photo Festival (Aberystwyth), ac African Magic Yorùbá TV.
 • Joshua Whyte aka Blank Face standing in the street in shades, jeans, and leather jacket

  Joshua Whyte (aka Blank Face)

  Cydlynydd Llwyfan Cymunedol Dathliad Cymru-Affrica
  Artist recordio yw Blank Face sydd wedi’i leoli yng Nghymru gyda phrofiad ar draws cynhyrchu creadigol a chyfarwyddo cerddoriaeth ar draws amrywiol brosiectau. Mae Blank Face a.k.a o’r enw ‘Blanko’ yn gynfas cerddorol sy’n asio gwahanol synau fel ei baent a’i frwsh i greu llun hardd. Mae ganddo ychydig dros 300,000 o ffrydiau cerddoriaeth ledled y byd.
 • Ffion Wyn head shot

  Ffion Wyn Morris

  Swyddog Allgymorth Cymunedol Dathliad Cymru Affrica (gweithdai)
  Roedd Ffion Wyn yn un o sylfaenwyr menter arobryn Ladies of Rage Cardiff, prosiect cymunedol yn llwyfannu merched a cherddorion anneuaidd ym myd MOBO a cherddoriaeth electronig. Mae gan Ffion dros ddegawd o brofiad o gynnal gigs, gwyliau, a helpu artistiaid i hybu eu cerddoriaeth. Mae Ffion wedi treulio’r deng mlynedd diwethaf yn gweithio yn y diwydiant celfyddydau yng Nghymru i sefydliadau fel Cyngor Celfyddydau Cymru, Cylchgrawn Poetry Wales, ac Aubergine Café & Arts. Mae Ffion bellach yn gweithio yng Nghanolfan Mileniwm Cymru fel Cynhyrchydd Ymgysylltu Cymunedol.
 • Adjua headshot

  Adjua

  Gynorthwywraig ŵyl Dathliad Cymru-Affrica
  Alt-R&B, cantores a chyfansoddwraig a chynhyrchydd gyda theimladau Lladin a ffync. Wedi’i leoli yng Nghaerdydd. Roedd ei sengl gyntaf, I Could Never, a ryddhawyd yn 2020, yn arddangos sgiliau recordio lleisiol ac ysgrifennu caneuon unigryw Adjua. Gyda geiriau gwleidyddol a hunan-fyfyriol mae hi’n dod â golwg adfywiol ar syniadau hunanddatblygiad ac ysbrydolrwydd. Gydag offeryniaeth fyw a harmonïau hardd, mae Adjua yn dymuno dangos i’w chynulleidfa harddwch a hud cerddoriaeth fyw, band llawn. Gyda phedair sioe benodol, tair gŵyl, a 4 prosiect hunan-gynhyrchedig o dan ei gwregys, mae wedi sefydlu sain sy’n unigryw iddi hi ac sy’n mynegi ei phersonoliaeth a’i hangerdd am gelf. Yn hanu o gefndir Cymraeg-Ghanian, mae’n awyddus i arddangos amrywiaeth ei thref enedigol a’r dalent ddilys yng Nghymru. Lansiodd Adjua ei EP cyntaf yn llwyddiannus yn lleoliad a oedd wedi gwerthu pob tocyn yng Nghaerdydd ac mae’n gobeithio teithio mwy o’r DU yn yr ychydig fisoedd nesaf. Wnaeth Adjua perfformio ym Methesda (yn Y Fic) a Chaerdydd (Llwyfan Cabaret) am Dathliad Cymru-Affrica 2023 a a bu'n gynorthwywraig ŵyl ryfeddol drwy gydol y digwyddiadau.
 • Rahim El Habachi profile picture

  Rahim El Habachi

  Cyflwynydd Dathliad Cymru-Affrica ac Aelod o'r Tîm Craidd
  Mae Rahim El Habachi yn ddramodydd/actor/bol-ddawnsiwr annibynnol o Foroco ac yn ymgyrchydd celfyddydau mwyafrif byd-eang LGBTQ+ a HIV, ac yn Gydymaith Creadigol yn National Theatre Wales. Mae Rahim hefyd yn ddawnsiwr chaabi hudolus ac yn rym i'w gyfrif. Ar gyfer Dathliad Cymru-Affrica 2023 bu Rahim yn chwarae rhan MC, cyfwelydd, a pherfformiwr yn ymuno ar gyfer perfformiad anhygoel gydag Ayoub, y cantor enwog ym myd cerddoriaeth Arabeg a thraddodiadol. Gyda’i gilydd, daethant â chyfuniad cyfareddol o gerddoriaeth a symudiad a fydd yn eich gadael mewn syndod. Roedd llais llawn enaid Ayoub, sy’n arbenigo mewn alawon Moroco, yn asio’n ddi-dor â dawns chaabi ddeinamig a gosgeiddig Rahim. Mae eu synergedd yn creu profiad bythgofiadwy sy'n dathlu egni bywiog a threftadaeth ddiwylliannol Moroco. Wrth i Ayoub swyno’r gynulleidfa gyda’i ystod leisiol gyfoethog a’i dyfnder emosiynol, mae symudiadau dawns feistrolgar Rahim yn dyrchafu’r perfformiad i uchelfannau newydd. Mae'r cemeg rhyngddynt yn amlwg, gan greu cysylltiad cytûn sy'n syfrdanol yn weledol ac yn gerddorol.
 • Tahlia Walker profile pic

  Tahlia Walker

  Gwirfoddolwraig
  Tahlia ein gweinyddwraig anhygoel gydag agwedd! Mae gan Tahlia gyfoeth o brofiad yn defnyddio rhaglenni data a systemau cyfathrebu amrywiol ar ôl bod yn weinyddwraig prosiect i gwmni corfforaethol mawr. Mae hi hefyd yn ddawnsiwr jazz sydd â llawer o brofiad yn gweithio yn y diwydiant perfformio felly mae hi'n gwybod sut i gadw digwyddiadau yn rhedeg yn esmwyth.
 • Safyan Iqbal headshot

  Safyan Iqbal

  Cyfryngau a ffilm - Gwirfoddolwr a Gweithiwr Sesiynol
  Fy enw i yw Safyan Iqbal, rwy'n hollol fyddar. Rwy'n cyfathrebu trwy Iaith Arwyddion Prydain a llafar Saesneg. Rwyf wedi gwneud llawer o bethau gwahanol gyda Successors - ffilmio, golygu, creu fideos, dylunio posteri a thaflenni, yn ogystal â dysgu sgiliau gwneud ffilmiau sylfaenol. Rwy'n gweithio'n llawrydd fel actor, cyfansoddwr caneuon, YouTuber, podledwr, a dylunydd graffeg ar gyfer taflenni a phosteri ac rwy'n agored i roi cynnig ar bethau newydd hefyd. Rwy'n mwynhau bod mewn ffilmiau / sioeau teledu, rhannu cerddoriaeth rwy'n gwrando arno, ac mae ysgrifennu yn rhywbeth rwy'n hoff iawn ohono.
 • Ali Zay Goolyad

  Gwirfoddolwr Dathliad Cymru-Affrica
  Mae Ali Goolyad yn fardd, actor ac actifydd cymunedol. Wedi’i eni yn Hargeisa, Somaliland, ymfudodd Ali i Gymru yn 1 oed. Mae ei waith blaenorol yn cynnwys ysgrifennu a pherfformio yn De Gabay, (Theatr Genedlaethol Cymru), Border Game, Storm 2, Big Democracy Project (Theatr Genedlaethol Cymru), Borderland (Radio 4), Talking Doorsteps (Roundhouse), Mattan Injustice of a Hanged Man (BBC), a Black and Welsh (BBC Wales). Mae Ali mwynhau cydweithio gydag eraill ac y caru’r fersiwn o ddiwylliant Cymreig y mae’n ei greu. Ar gyfer Dathliad Cymru-Affrica 2023 ymunodd â’r canwr gwerin enwog o Gymru, Dafydd Iwan ar gyfer comisiwn cydweithio arbennig.
 • Smiley photo of Suleiman Atta

  Suleiman Atta

  Gwirfoddolwr Rhyngwladol
  Mae Suleiman Atta yn hanu o Bauchi, Nigeria. Graddiodd yn ddiweddar o Brifysgol De Cymru gyda BA mewn Cerddoriaeth Boblogaidd a Masnachol. Cyrhaeddodd Suleiman Gymru yn 2013 ac mae'n caru'r wlad. Mae hefyd yn ganwr a chyfansoddwr caneuon ac yn arbenigo mewn gwneud cerddoriaeth bît affro. Yn 2014 enillodd y gystadleuaeth Welsh Factor ac mae wedi bod yn perfformio ers hynny. Mae Suleiman bellach yn byw yng Nghaerdydd gyda'i frawd iau. Mae'n rhugl yn Hausa sy'n iaith frodorol yn Nigeria.
 • Chris Mearns sat with djembe drum

  Chris Mearns

  Gwirfoddolwr Dathliad Cymru-Affrica
  Wedi'i eni gyda mam o Loegr, tad o Ogledd Iwerddon, cyfenw Albanaidd, ac yn byw yng Nghymru mae Chris yn 100% Prydeinig. Wedi ymddeol am resymau meddygol ar ôl mwy na dau ddegawd yn Lluoedd Arfog Prydain, mae gan Chris gyfoeth o sgiliau trefnu. Ar hyn o bryd mae'n dal y record am y digwyddiad mwyaf yn Ynysoedd y Falkland lle daeth o hyd i fand byw hyd yn oed !! Yn ystod ei amser segur yn y Lluoedd Arfog, mae Chris wedi gweithio ar nifer o brosiectau teledu fel Cydlynydd Styntiau neidio bynji. Mae prosiectau cymunedol sy'n seiliedig ar ganu a drymio Gorllewin Affrica yn ei gadw'n actif nawr. Mae logos grwpiau, gwefannau, deunydd hyrwyddo, a golygu fideo ymhlith y sgiliau sy'n cael eu cadw'n gyfredol gyda grwpiau lleol WOMP & Shiko a'i grŵp drymio cymunedol ei hun, a ddechreuwyd yn ddiweddar, yng Nghaerdydd.

Wedi’i adeiladu ar gariad, wedi’i rannu â llawenydd!

 

Mae The Successors of the Mandingue yn gwmni unigryw yng Nghymru sy’n bodoli i hyrwyddo a rhannu diwylliant a threftadaeth Gorllewin Affrica trwy weithgareddau cerddoriaeth a dawns. Mewn cyfnod byr o amser rydym wedi datblygu rhai partneriaethau anhygoel ac wedi cyflawni rhai prosiectau gwirioneddol lawen ac ystyrlon, o ran ymgysylltu â’r celfyddydau cymunedol a chydweithrediadau a pherfformiadau artistig proffesiynol.