Hanes y cwmni

Gwreiddiau Affrica yng Nghymru

Daw’r enw Mandingue o’r iaith Mandénka o ymerodraeth hynafol Gorllewin Affrica sy’n dyddio’n ôl i’r 13eg ganrif. Mae Mandingue yn cyfeirio at gerddoriaeth, ymerodraeth, yr epoc, diwylliant, a grŵp ethnig.

Ganed N’famady Kouyaté, Cyfarwyddwr Artistig y cwmni, i deulu griot / djeli; traddodiad barddol etifeddol o Orllewin Affrica lle mae gan y djeli gyfrifoldeb gwarcheidiaeth am warchod diwylliant traddodiadol Mandingue trwy rannu rhythmau, caneuon, straeon a cherddoriaeth hynafol. Mae’r Kouyatés wedi bod yn deulu sylweddol o djeli ers cenedlaethau. Mae N’famady yn un o ddisgynyddion uniongyrchol y djeli gwreiddiol ac mae’n seren o olyniaeth y Mandingue yn cadw a rhannu ei hunaniaeth unigol a hefyd yn ei chyflwyno mewn ffyrdd newydd a modern.

Daeth N’famady i Gymru yn 2019 ac mae wedi seilio ei hun a’i waith a’i ymarfer artistig yma er mwyn adeiladu pont rhwng diwylliant cerddorol a threftadaeth Cymru a Gorllewin Affrica. Sefydlwyd ‘The Successors of the Mandingue Ltd’ gan N’famady ac ei wraig Cathryn ym mis Mai 2019.

Mae ‘Successors’ yn fwy na band – mae’n dîm sy’n esblygu’n barhaus. Mae N’famady yn ei ganol fel cyfarwyddwr artistig ond mae’r gwaith o reidrwydd yn cynnwys cydweithredu, ystod eang o brosiectau sy’n gynhwysol, yn groesawgar, yn hygyrch ac yn gwahodd cyfranogwyr i ddod yn rhan o deulu’r ‘Successors’ – boed yn fynychwr mewn gweithdy dawns yn y Rhath , gitarydd Mecsicanaidd yn Texas yn cyfrannu at recordiad, chwaraewr bas Malian yn Lyon, neu neuadd gymunedol ym Methesda.