Gweithdai digwyddiad Trio Uganda

Sat 1 Jun 2024 Wales Millennium CentreBook Here

Ymunwch â ni am weithdy neu 2 ar ddydd Sadwrn 1af o Fehefin. Mae Trio Uganda yn cynnal diwrnod arbennig, gyda’r elw yn mynd tuag at waith pwysig yn Uganda. Ymunwch â ni a dewch â’ch ffrindiau!

Trio Uganda event flyer

Trio Uganda event flyer