Ayoub & Ffion in traditional Moroccan & Welsh attire, sitting down

Cyhoeddiad Artistiaid: Ayoub and Ffion

I gyflwyno Ayoub a Ffion!

Gyda’i gilydd creodd Ayoub a Ffion gân ymasiad Morocaidd/Cymreig ‘Achkid Awa’. Mae’r gân arloesol hon yn cysoni Amazigh Moroco, Darija, a’r Gymraeg, gan atseinio fel campwaith traws-diwylliannol sy’n pontio gorwelion artistig amrywiol, gan arddangos harddwch undod mewn amrywiaeth ieithyddol a chreadigol.

Mae Ffion Campbell-Davies yn artist amlddisgyblaethol ac yn Gyfarwyddwr Cyswllt House Of Absolute. Wedi’i geni a’i magu yng Nghymru, mae Ffion yn siarad Cymraeg, hylif rhyw anneuaidd gyda threftadaeth Grenadaidd gymysg. Wedi’i hyfforddi’n weithiwr dawns proffesiynol yn wreiddiol, ymarferydd Qigong a chanwr, gan ddod â dulliau cyfannol i berfformio a defod. Mae Ffion yn gweithio gyda ffilm, dylunio sain a chelfyddyd perfformio gan ddefnyddio llais, testun a barddoniaeth o fewn cyd-destun actifiaeth ac iachâd.

Mae Ayoub Boukhalfa yn gantor cwiar o Foroco sy’n adnabyddus am gerddoriaeth Chaabi Moroco. Mae’n arwain Côr Un Byd Oasis ac yn canu gyda Chôr y Coroni. Mae wedi gweithio gyda National Theatre Wales a Theatr y Sherman. Mae Ayoub, sy’n dechrau cael ei chydnabod fel ffigwr blaenllaw LHDTC+ yng Nghymru, yn defnyddio ei gerddoriaeth i hyrwyddo cynhwysiant a chefnogi lleisiau ymylol.