Mordaith Darganfod Gini 2024

Thu 28 Dec 2023 - Thu 11 Jan 2024 Wales Millennium Centre

Ymunwch â ni am antur pythefnos o ddarganfod diwylliannol trwy wlad ysbrydoledig Gini Gorllewin Affrica.

28fed Rhagfyr 2023 – 11fed Ionawr 2024

Doundounba at night in Guinea

Mae The Successors of the Mandingue a’n Cyfarwyddwr Artistig N’famady Kouyaté yn eich gwahodd i famwlad N’famady, Gini, am daith o ddarganfod yng nghalon Gorllewin Affrica. Gini – lle anhygoel ar gyfer profiad diwylliannol trochi gwirioneddol a dilys o gerddoriaeth, dawns, a diwylliant Gorllewin Affrica.

Cewch gyfle i gymryd rhan mewn gweithdai dawns ac offerynnau taro gyda’r cerddorion a’r dawnswyr lleol gorau, gweld y dalent fwyaf cyffrous ar waith, a threulio amser gydag artistiaid traddodiadol (gan gynnwys y teulu beirdd Kouyaté) yn rhannu caneuon, straeon, iaith, a hwyl.

Dance workshop in Koukoudé

Byddwn yn cyrraedd yn gyntaf ym mhrifddinas fywiog a gwallgof Conakry, sy’n llawn egni djembe ac egni cerddorol. Mae’r strydoedd yn llawn drymio, gyda pherfformiadau ledled y ddinas. Byddwn yn ymweld â chwmnïau artistiaid, doundounba, ‘ballet’ Affricanaidd, ac yn gweld y flwyddyn newydd yn llawn egni Affricanaidd.

Central Conakry

Byddwn hefyd yn ymweld â “Île’s de l’os” (Ynysoedd yr Asgwrn) o Conakry mewn cwch ar gyfer taith traeth blwyddyn newydd.
 
Am yr ail wythnos byddwn yn teithio i Koukoudé (a elwir hefyd yn Belle-Air) gyda’i draeth hyfryd 7 km a’i bentref pysgota traddodiadol i newid y naws a thempo.
Boats crossing from Conakry to the Islands of Bones
Mae’r gweithgareddau taith sydd ar gael yn cynnwys gweithdai cerddoriaeth draddodiadol Gorllewin Affrica, gwersi dawns, balafon, drymio djembe, canu, archwilio lleol, mwynhau bwyd cartref Affricanaidd, golygfeydd, perfformiadau byw, a nosweithiau o adrodd straeon traddodiadol Mandingue.
Ystafelloedd a rennir bydd y llety. Mae yna hefyd bebyll ar gael i unrhyw un sydd eisiau gwersylla allan o dan y sêr yn Koukoudé.

Mae’r pecyn taith yn cynnwys trosglwyddiadau maes awyr, yr holl lety, teithio o fewn Gini ar y tir a’r môr, tri phryd y dydd (opsiynau llysieuol / fegan ar gael), ynghyd â gweithdai a gweithgareddau.

Kids in Conakry

Mae teithwyr yn gyfrifol am archebu eu hediadau eu hunain, yswiriant teithio a fisas. Fodd bynnag, gallwn roi cyngor ar bob un o’r rhain, yn ogystal ag awgrymiadau cyffredinol am deithio i Gini. Fel canllaw mae teithiau hedfan tua £650 ar y foment (y cludwyr mwyaf uniongyrchol yw Air France a Royal Air Maroc o Lundain).

Beach at Soro

 

Prisiau Taith:

Oedolion –  £875

Dan 18 – £675

Mae angen blaendal na ellir ei ad-dalu o £200 i sicrhau lle. Bydd y blaendal yn cyfrannu at y cyfanswm sy’n ddyledus i’w dalu. Mae talu mewn rhandaliad yn dderbyniol.

Ar gyfer archebu, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni.