Dathliad Cymru-Affrica – Bethesda

Thu 1 Jun 2023 - Sat 3 Jun 2023 Wales Millennium CentreBook Here
BCUC

Bethesda line-up posterJoin us for a weekend of sublime music from all over Africa with dance, Afro-Welsh performances, workshops, film, an art/photography exhibition, and much more! A true celebration of Africa in Wales!

Dathliad Cymru-Affrica (meaning ‘Wales-Africa celebration’ in Welsh) brings you a pan-African arts festival. The weekend will be a celebration of the richness of diversity in Wales, specifically African diaspora culture and arts. We have guest bands from Africa (Mali, Sudan, and the Democratic Republic of Congo), plus African artists based in Wales and from across the UK.

Dathliad Cymru-Affrica logo with two prominent Cs, Cymru C is filled with an African print type design, the Affrica C is filled with a Welsh blanket type design

Venues: Neuadd Ogwen & Y Fic

 

 

Weekend ticket (1st – 3rd June): £50
Thursday 1st Day Ticket: £18
Friday 2nd Day Ticket: £18
Saturday 3rd Day Ticket: £25

Tickets available here: https://neuaddogwen.com/en/dathliad_cymru_affrica_2023/

Bethesda Thursday night photo featuring photo of BCUC

THURSDAY 1st JUNE

4.30pm Between the Sound Checks – Rahim El Habachi in conversation with BCUC (live interview in Y Fic)

6.30pm KRYSTAL LOWE (Bermuda/Wales) and AIDA DIOP (Senegal/Wales) dance collaboration (film screening in Y Fic)

7pm NEUADD OGWEN – doors

7.30pm THE SUCCESSORS OF THE MANDINGUE ALL STARS & EVE GOODMAN (West Africa/Wales)
8.15pm AFRO CLUSTER (Wales)
9.30pm BCUC (South Africa)

Bethesda Friday night poster featuring Bassekou Kouyate and Ngoni Ba

FRIDAY 2nd JUNE

10am-12pm Djembe, djembe, djembe! workshops (Neuadd Ogwen)*

12.15-1.30pm West African Dance workshop (Neuadd Ogwen)*

Y FIC

4.15pm Between the Sound Checks conversation with Dafydd Iwan and Ali Goolyad

5pm KRYSTAL LOWE (Bermuda/Wales) and AIDA DIOP (Senegal/Wales) dance collaboration (film screening)

6pm BLANK FACE (Cymru/Nigeria)

7pm NEUADD OGWEN – Doors 

7.30pm DAFYDD IWAN & ALI GOOLYAD (Wales/Somaliland)
8.15pm HANISHA SOLOMON (Ethiopia)
9.30pm BASSEKOU KOUYATÉ & NGONI BA (Mali)

Bethesda Saturday poster featuring photo of Kanda Bongo Man

SATURDAY 3rd JUNE

10am-12pm Ethiopian Dance workshop with ADI DETEMO (Neuadd Ogwen)*

Y FIC

1.30pm Film Screening – Balafon Origins

2pm Between the Sound Checks – Rahim El Habachi in conversation with North Wales Africa Society (NWAS)

2.30pm Film Screening –  Farala A Kan (with video intro by director Lucy Duran)

4.30pm Between the Sound Checks – Rahim El Habachi in conversation with Suntou Susso

6pm ADJUA

4pm NEUADD OGWEN – Doors 

4.30pm NWAS dance presentation (North Wales Africa Society)

5pm AGMAR BAND (Morocco)
6.30pm RASHA (Sudan)
8pm SUNTOU SUSSO (The Gambia)
9.30pm KANDA BONGO MAN (Democratic Republic of Congo)

DAILY

African food provided by Maggie’s African Twist

Visual arts exhibition Celebrating Africa in Wales featuring SHARON COSTINI, GLENN EDWARDS, MFIKELA JEAN SAMUEL, TAIYE OMOKORE, and ETCHEDBRIGHT.

* Workshops HAVE LIMITED SPACES  and are booked separately with discounts available to festival ticket holders at (Under 25s go free): https://www.eventbrite.co.uk/o/dathliad-cymru-affrica-62813930023

Bethesda workshops link

[:en]

Dathliad Cymru-Affrica Festival  1 – 3 June 2023

Access Statement

Neuadd Ogwen, High Street, Bethesda LL57 3AN

https://neuaddogwen.com/en/dathliad_cymru_affrica_2023/

Neuadd Ogwen Contact

Phone: 01248 208 850

Email post@neuaddogwen.com

Festival Organisers – The Successors of the Mandingue

Phone or Text:  07806771275

Email: admin@successors.co.uk

The organisers and venue of Dathliad Cymru want to ensure all visitors and attendees have their access needs met.  We are aware we need to hear from you to make sure your experiences are positive and welcoming.

Do contact the venue if you have any specific requests or need clarity on what is available.

Neuadd Ogwen is located on the A5, Bethesda’s High Street. Parking is limited on the road, but some spaces may be free just past the venue heading towards Bangor.

There are Bus Stops by the venue on both sides of the road.

Car parking can be found at Cae Star and is free for Blue Badge holders, and free for anyone after 4.30pm. Do contact the venue for information about parking and drop off points.

If you need specific access support, anything from seating to safe spaces, do contact Neuadd Ogwen.

Any Welsh or English spoken will be British Sign Language interpreted by Cathryn McShane-Kouyaté and Rachel Green.

There will be stewards available to assist throughout the festival period [wearing Successors T-shirts] – do look out for them.

We hope you enjoy your visit and we welcome your comments.

Brought to you by The Successors of the Mandingue, Neuadd Ogwen, Butetown Arts & Culture Association (BACA) and Rahim El Habachi, with support from the Arts Council of Wales, North West Wales (Anglesey, Gwynedd, and Conwy) Regional Community Cohesion Fund, University of Wales Trinity St Davids & Global Humanity for Peace Institute, Anthem Music Fund Wales Atsain Fund, Culture Step (Arts and Business Wales), Ty Cerdd, and Orchard Lwp/S4C.

 

Bethesda Dathliad event banner

[:cy]

Gŵyl Dathliad Cymru-Affrica  1 – 3 Mehefin 2023

Datganiad Mynediad

Neuadd Ogwen, Stryd Fawr, Bethesda LL57 3AN

https://neuaddogwen.com/cy/dathliad_cymru_affrica_2023/

Cyswllt Neuadd Ogwen

Ffôn: 01248 208 850

E-bostiwch post@neuaddogwen.com

Trefnwyr yr Ŵyl – The Successors of the Mandingue

Ffôn neu Decst:  07806771275

E-bost: admin@successors.co.uk

Mae trefnwyr a lleoliad Dathliad Cymru-Affrica eisiau sicrhau bod anghenion mynediad yr holl ymwelwyr a mynychwyr yn cael eu diwallu. Rydym yn ymwybodol bod angen i ni glywed gennych i wneud yn siŵr bod eich profiadau yn gadarnhaol ac yn groesawgar.

Cysylltwch â’r lleoliad os oes gennych unrhyw geisiadau penodol neu os oes angen eglurder arnoch ynghylch yr hyn sydd ar gael.

Mae Neuadd Ogwen ar yr A5, Stryd Fawr Bethesda. Mae lleoedd parcio yn gyfyngedig ar y ffordd, ond efallai y bydd rhai lleoedd am ddim ychydig heibio’r lleoliad yn gyfeiriad Bangor.

Mae Arosfannau Bws ger y lleoliad ar ddwy ochr y ffordd.
Gellir dod o hyd i faes parcio yng Nghae Star ac mae am ddim i ddeiliaid Bathodynnau Glas, ac am ddim i unrhyw un ar ôl 4.30pm. Cysylltwch â’r lleoliad i gael gwybodaeth am fannau parcio a gollwng.

Os oes angen cymorth mynediad penodol arnoch, unrhyw beth o seddi i fannau diogel, cysylltwch â Neuadd Ogwen.

Bydd unrhyw Gymraeg neu Saesneg a siaredir yn cael ei ddehongli i BSL gan Cathryn McShane-Kouyaté a Rachel Green .

Bydd stiwardiaid ar gael i gynorthwyo drwy gydol cyfnod yr ŵyl [yn gwisgo crysau T Successors] – cadwch olwg amdanynt.

Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau eich ymweliad a chroesawn eich sylwadau.

Cyflwynwyd i chi gan The Successors of the Mandingue, Neuadd Ogwen, Butetown Arts & Culture Association (BACA) a Rahim El Habachi gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, Cronfa Cydlyniant Cymunedol Rhanbarthol Gogledd Cymru (Ynys Môn, Gwynedd a Conwy), Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant & Sefydliad y Ddynoliaeth Fyd-eang dros Heddwch, Cronfa Atsain Anthem, Culture Step (A&B Cymru), Ty Cerdd, ac Orchard Lwp/S4C.

 

Bethesda Dathliad event banner

[:bsl]

Dathliad Cymru-Affrica Festival  1 – 3 June 2023

Access Statement

Neuadd Ogwen, High Street, Bethesda LL57 3AN

https://neuaddogwen.com/en/dathliad_cymru_affrica_2023/

Neuadd Ogwen Contact

Phone: 01248 208 850

Email post@neuaddogwen.com

Festival Organisers – The Successors of the Mandingue

Phone or Text:  07806771275

Email: admin@successors.co.uk

The organisers and venue of Dathliad Cymru want to ensure all visitors and attendees have their access needs met.  We are aware we need to hear from you to make sure your experiences are positive and welcoming.

Do contact the venue if you have any specific requests or need clarity on what is available.

Neuadd Ogwen is located on the A5, Bethesda’s High Street. Parking is limited on the road, but some spaces may be free just past the venue heading towards Bangor.

There are Bus Stops by the venue on both sides of the road.

Car parking can be found at Cae Star and is free for Blue Badge holders, and free for anyone after 4.30pm. Do contact the venue for information about parking and drop off points.

If you need specific access support, anything from seating to safe spaces, do contact Neuadd Ogwen.

Any Welsh or English spoken will be British Sign Language interpreted by Cathryn McShane-Kouyaté and Rachel Green.

There will be stewards available to assist throughout the festival period [wearing Successors T-shirts] – do look out for them.

We hope you enjoy your visit and we welcome your comments.

Brought to you by The Successors of the Mandingue, Neuadd Ogwen, Butetown Arts & Culture Association (BACA) and Rahim El Habachi, with support from the Arts Council of Wales, North West Wales (Anglesey, Gwynedd, and Conwy) Regional Community Cohesion Fund, University of Wales Trinity St Davids & Global Humanity for Peace Institute, Anthem Music Fund Wales Atsain Fund, Culture Step (Arts and Business Wales), Ty Cerdd, and Orchard Lwp/S4C.

 

Bethesda Dathliad event banner

[:]